Program: L-V: 8:00-20:00 S: 8:00-18:00 D: inchis
Sunati-ne la 0742 502 780

Politica de confidentialitate

1.   Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de serviciile de înfrumusețare oferite de ERGO SLIM S.R.L.,  o societate înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul în mun. Arad, str. Gheorghe Sion nr. 1, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/1037/07.06.2017, CUI 37712741, tel. 0742 502 780, e-mail office@ergoslim.ro (denumită în continuare „ErgoSlim Clinique”).

Această politică de confidențialitate se aplică datelor colectate prin intermediul website-ului nostru, www.ergoslim.ro (denumit în continuare „Website”) și vă informează despre datele pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați Website-ul, în ce scop și în ce temei le  prelucrăm.

Este important să cunoașteți faptul că, atunci când ne încredințați datele dvs., avem grijă să le procesăm în conformitate cu principiile stabilite în legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabilă în România, inclusiv în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”).

Potrivit Regulamentului, reprezintă date cu caracter personal orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice fizice, economice, culturale sau sociale.

2.  Ce date colectăm?

Puteți utiliza Website-ul și să vă informați despre serviciile ErgoSlim Clinique fără a vă dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să apelați la serviciile noastre prin intermediul Website-ului, aveți posibilitatea să completați formularul „Ai nevoie de o consultație?”, care vă solicită următoarele date: numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Astfel, datele cu caracter personal pe care ErgoSlim Clinique le colectează prin intermediul Website-ului sunt informaţiile pe care dvs. ni le oferiţi, în mod voluntar, atunci când decideți să ne lăsați informațiile dvs. de contact, în vederea efectuării unei programări în cadrul ErgoSlim Clinique, pentru unul dintre serviciile noastre.

3.  Cum folosim informațiile dvs.?

Folosim datele pe care ni le furnizați atunci când completați formularul disponibil pe Website (respectiv, numele dvs., numărul de telefon de contact și adresa de e-mail), pentru a răspunde cererii dvs., respectiv, pentru a vă contacta fie pe telefon, fie pe e-mail și pentru a stabili cu dvs. data și ora la care vom face programarea. Dacă, atunci când ați completat formularul, ne-ați furnizat doar adresa dvs. de e-mail, putem să vă trimitem un e-mail de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns acesteia și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri.

4.  În ce scop și în ce temei colectăm aceste date?

Colectăm datele dvs. în scopuri determinate și legitime, precum:

 • pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și pentru a vă oferi serviciile noastre;
 • în scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil, prin bifarea căsuței corespunzătoare aflate sub formularul de contact disponibil pe Website;
 • pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice sau pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru a ne conforma legislației;
 • pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Ne întemeiem colectarea datelor fie (i) pe consimțământul dvs., în cazul în care ați optat pentru comunicări în scop de marketing, caz în care vă rugăm să rețineți că vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail pe care îl primiți sau prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail office@ergoslim.ro; (ii) pe încheierea sau executarea unui contract, precum cel cu privire la achiziționarea unuia sau mai multor servicii oferite de ErgoSlim Clinique sau pentru a face demersuri, la solicitarea dvs., înainte de a încheia un astfel de contract; (iii) pe interesul nostru legitim de vă răspunde la orice întrebări și solicitări, de a diagnostica sau remedia probleme tehnice sau pentru a ne apăra de atacurile cibernetice, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță; sau (iv) pe temeiul îndeplinirii unei obligații legale, cum ar fi păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.

5.  Furnizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care datele sunt colectate direct de la dvs., vă rugăm să furnizaţi toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menţionate mai sus (prin completarea formularului de contact pus la dispoziţie pe Website), pentru a vă putea contacta ulterior. Dacă ne furnizaţi date cu caracter personal care privesc alte persoane fizice în afară de dvs., vă rugăm ca, înainte de a ne transmite aceste date, să le comunicaţi acelor persoane modalitatea în care intenţionăm să prelucrăm datele cu caracter personal, astfel cum este descris aici.

6.  Dezvăluim datele dvs.?

Putem dezvălui datele dvs. unor terțe părți, precum partenerii comerciali ai ErgoSlim Clinique, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele ErgoSlim Clinique (de exemplu, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice), cu care ErgoSlim Clinique a încheiat acordurile contractuale necesare, în conformitate cu reglementările europene și naționale. De asemenea, ErgoSlim Clinique poate dezvălui datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. ErgoSlim Clinique va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica săvârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja ErgoSlim Clinique și salariații săi.

7.   Cât timp stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea serviciilor de către ErgoSlim Clinique vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea relațiilor comerciale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice. Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi şterse, distruse sau anonimizate.

8.  Ce drepturi aveți?

Conform Regulamentului, dvs., ca persoană vizată, aveţi o serie de drepturi, incluzând:

 • dreptul de acces – vă permite să obţineţi confirmarea că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – vă permite să obţineţi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • dreptul la ștergerea datelor – vă permite să obţineţi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obţineţi restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate a datelor);
 • dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneţi prelucrării în continuare a datelor cu caracter personal care vă privesc, în condiţiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite primirea datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau transmiterea acestor date unui alt operator.
9.  Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Vă puteţi exercita drepturile menţionate mai sus și puteţi afla mai multe despre aceste drepturi, prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, la adresa de e-mail office@ergoslim.ro. De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România în cazul în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate.

Vă rugam să aveți în vedere faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Astfel, având în vedere că există excepții, fiecare cerere primită va fi analizată, iar în măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă, în ciuda eforturile depuse, nu reușim să vă identificăm și nu ne furnizații informații suplimentare în urma unei astfel de solicitări din partea noastră, nu vom putea da curs solicitării.

10. Actualizări la această politică

Vom revizui regulat și, dacă este cazul, actualiza periodic această politică de confidențialitate, în situația în care intervin modificări în urma prestării serviciilor noastre de înfrumusețare. Dacă vom dori să folosim datele dvs. cu caracter personal într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul. Toate actualizările și modificările prezentei politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.